Watches can also improve a person's grade. Just like a small fry favorite with the rolex replica gold chain, and successful people like to wear watches. Good watches exquisite workmanship, elegant appearance, can display the charm of women and men. Watch is also a symbol of rolex replica personal identity, the men look at the table, women look at the package, it is clear that this truth. A small piece of hublot replica fine watches a few thousand dollars, more than 10000 yuan, able to bring expensive watches are usually very successful in the work of people.

Potvrda garancija putovanja

Potvrda garancija putovanja

GARANCIJI PUTOVANJA KOJI JE SASTAVNI DEO POTVRDE-UGOVORA O PUTOVANJUNa osnovu cl.45. st.1 tac. 5 a Zakona o Turizmu,("Sl. glasniku RS", broj 36/2009,-84/2015), u skladu sa cl 9. Pravilnika o vrsti i uslovima garancije putovanja, ("Sl. glasniku RS", broj 2/2016), za ovaj ovaj Ugovoru o putovanju važi sledeca:
GARANCIJA PUTOVANJA
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0012/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja broj 300049865 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” u visini 300.000.- Eura kojom se za slucaj A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeduju: 1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.potraživanja uplacenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turistickom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao 3.potraživanja uplacenih sredstava putnika u slucaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja. 4. potraživanja razlike izmedu uplacenih sredstava po osnovu ugovora o turistickom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvacenih programom putovanja i za slucaj  B) naknade štete obezbeduje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su odredene opštim uslovima i programom putovanja 1.za potraživanje uplacenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turistickom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike izmedu uplacenih sredstava po osnovu ugovora o turistickom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvacenih programom putovanja. Period pokrica garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turistickog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.
Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.